چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

پایداری منابع سازمان

پایداری منابع سازمان
1394/9/9 |
09:10
شناسه خبر: 68

کامبیز لعل

در چشم انداز برنامه راهبردی سازمان گفته شده که سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه (سال 1404) سازمانی است پایدار. همچنین در نقاط قوت سازمان به پایداری منابع سازمان مبتنی بر قوانین موجود اشاره شده است. از پایداری در برنامه راهبردی سازمان، دو معنا مستفاد می­گردد. یکی استمرار داشتن و دائمی بودن است که قابلیت پیش بینی، آینده­نگری و برنامه­ریزی را ایجاد می­نماید و دیگری، برگرفته از مفهوم توسعه پایدار، به این معنی که استفاده نسل کنونی از منابع در دسترس، به گونه­ای نباشد که منابع در دسترس نسل­های آتی را با نقصان یا محدودیت مواجه سازد و توسعه آنها را با مخاطره مواجه نماید.  

استمرار داشتن و دائمی بودن منابع به ویژگی منابع تامین مالی سازمان و تعریف مشمولین بیمه اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی باز می­گردد. تا هر زمانی که در جغرافیای ملی ایران اشتغال، تولید و کارگر وجود دارد، درآمد هم برای سازمان قابل تصور می­باشد. بدیهی است در کشوری با اقتصاد پویا، جمعیت قابل توجه و منابع طبیعی سرشار، نمی­تواند کار و تولید و اشتغال و کارگر وجود نداشته باشد. آنچه که همواره مورد بحث است میزان اشتغال و منابع حاصل از آن می­باشد. حجم درآمدهای ناشی از حق بیمه ممکن است تحت تاثیر شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار تغییر نماید، ولی، قطع نمی­شود. نمودار شماره یک روند رشد تولید ناخالص ملی به قیمت بازار و رشد درآمدهای ناشی از اخذ حق بیمه را نشان می­دهد. تناسب تغییرات درآمدی سازمان با تغییرات تولید ناخالص ملی بسیار نزدیک به هم است. بر این اساس هم می­توان استمرار داشتن و دائمی بودن را اطمینان داشت و هم پیش بینی پذیری را.    

 

 

در یک سازمان بیمه اجتماعی، پایداری منابع با معنای دوم، به این امر باز می­گردد که ذخایر و سرمایه­های سازمان پابرجا بماند و از آنها برای مصارف جاری استفاده نگردد. بدیهی است که، این امر زمانی محقق می­گردد که اصول محاسبات بیمه­ای در ورودی­ها و خروجی­ها اعمال و رعایت گردد. پیش از تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل سازمان، مطالعات جامعی مبتنی بر اصول محاسبات بیمه­ای انجام شده بود که بر اساس آن منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در قانون، به طور مشخص مورد اشاره قرار گرفته است. نظر به علمی بودن و دقت محاسبات، منابع درآمدی سازمان طی 40 سال گذشته از پایداری لازم برخوردار بوده و در دوران­های رکود، جنگ، تحریم­های اقتصادی و شرایط نامساعدی چون رشد پایین و پرنوسان اقتصادی، بیکاری، تورم و به تازگی رکود تورمی، علاوه بر اینکه نیازهای جاری(اعم از بودجه جاری و عمرانی) سازمان را بر طرف نموده، منابعی را هم برای سرمایه­گذاری و اضافه نمودن به ذخایر فراهم نموده است. جدول شماره یک، کل منابع، کل مصارف و مازاد منابع سازمان را از سال 1340 تا 1392 نشان می­دهد. بر اساس این جدول طی همه سال­های گذشته، سازمان دارای مازاد منابع بوده و روند آن هم صعودی بوده است. هرچند که در برخی از سالها حجم مازاد منابع نسبت به سال قبل با کاهش مواجه بوده ولی هیچگاه منفی نشده است. بنابراین، برای پاسخگویی به نیازهای جاری سازمان، نیاز نبوده که از منابع نسل­های بعدی، که در اینجا ذخایر سازمان می­باشد، استفاده شود. لازم به ذکر است، مازاد منابع ممکن است نشان از پایداری منابع در سازمان داشته باشد، ولی نشان دهنده کفایت منابع برای ایفای تعهدات قانونی نسبت به بیمه شدگان فعلی نیست. برای بررسی این موضوع باید از دانش محاسبات بیمه­ای و تحلیل­های وابسته به آن استفاده نمود.     

 

در زیر، نمودارهای شماره 2، 3 و 4 روند مازاد منابع سازمان را در بازه­های زمانی مختلف، نشان می­دهد. 

همانگونه که در نمودار شماره 1 و همچنین در جدول شماره 1 مشاهده گردید، پایداری منابع در هر دو مفهومی که بیان شد، محقق گردیده است. به دلیل ارتباط مستقیم منابع درآمدی سازمان از محل حق بیمه، با تولید ناخالص داخلی، استمرار داشتن و دائمی بودن اثبات شده به نظر می­رسد و به این ترتیب، قابلیت پیش­بینی، آینده­نگری و برنامه­ریزی را برای تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان سازمان ایجاد می­نماید. به علاوه از آنجا که هر سال سازمان با مازاد منابع روبرو بوده، نیازی به دست اندازی به منابع نسل آینده ایجاد نشده، بلکه به ذخایر سازمان، اضافه هم شده است.

با توجه به این مفاهیم و با اتکا به نظر کارشناسان و مدیران سازمان، پایداری منابع در زمره نقاط قوت سازمان طبقه­بندی شده و تعمیق و توسعه آن از جمله اهداف کلان در افق برنامه می­باشد. نیل به تعادل و پایداری مالی نیز در راهبردهای کلان سازمان مورد اشاره و توجه قرار گرفته است. همچنین برنامه محوری که از پیامدهای پایداری منابع است در زمره ارزش­های سازمانی قرار دارد. در نهایت داشتن سازمانی پایدار در چشم انداز برنامه راهبردی نیز ذکر شده است. همانگونه که مشاهده می­شود پایداری منابع نقش مهمی در چارچوب ارکان جهت ساز سازمان ایفا می­نماید. 

نظرات | 362 نظر
حمید رضا شجاع الدین
1394/12/10 - 09:20
همیشه کارت درست بوده
rateup 104
 ratedown 1کد امنیتی را وارد نمایید