چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

برنامه‌های بخشیِ بخش حقوقی و مجلس

برنامه‌های بخشیِ بخش  حقوقی و مجلس
1394/10/6 |
11:35
شناسه خبر: 75

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید