چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

نسخه اندرویدی اسناد برنامه

نسخه اندرویدی اسناد برنامه
1394/10/24 |
11:03
شناسه خبر: 78

نسخه اندرویدی اسناد برنامه را با کلیک بر تصاویر زیر دانلود نمایید:


سند برنامه راهبردی(سطح کلان)سند برنامه راهبردی(سطح بخشی)نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید