چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

نرم افزار موبایلی کتاب برنامه راهبردی

نرم افزار موبایلی کتاب برنامه راهبردی
1395/4/2 |
16:54
شناسه خبر: 83

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید