چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

اطلاعات تماس

آدرس:
 تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، کوچه زارعی راستگو، شرکت خدمات ماشینی تأمین، طبقه 6 شمالی، دبیرخانه شورایعالی برنامه ریزی راهبردی

تلفن تماس:
02166426969
02164502970

ایمیل:
barnamehrahbordi@gmail.com