چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

همکاران گرامی می توانند پس از ورود به سایت با نام کاربری(کد پرسنلی) و رمز ورود(کدملی) به تالارهای گفتگو وارد شوند.

لطفا کدملی با خط فاصله درج شود، مثلا 0-333001-999