چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****
1395/9/28 - 13:44
کتاب روش‌شناسی برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی
روش شناسی برنامه راهبردی
1395/9/28 - 13:35
نقشه راه برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی
نقشه راه برنامه راهبردی
1395/2/20 - 15:32
آلبوم
عکس
1394/8/27 - 14:12
گزارش نشست شیراز
1394/6/31 - 09:02
هفته سوم شهریورماه
خبرهای برنامه ریزی
1394/5/13 - 14:13
آخر تیر و اول مرداد 94
از برنامه چه خبر؟
1394/5/3 - 14:48
SWOT کلان سازمان