چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

ارکان جهتساز

ارکان جهتساز
1394/2/21 |
13:07
شناسه خبر: 14

 

 

 

بیانیه مأموریت سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی  یک نهاد عمومی غیر دولتی بین نسلی، با هویت اجتماعی- اقتصادی در گستره عمومی، جامع ترین و محوری ترین ارائه دهنده حمایت های قانونی تامین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه های اجتماعی است. این نهاد دارای استقلال اداری و مالی است و براصل سه جانبه گرایی- کارگر، کارفرما و دولت - اتکاء دارد.

این سازمان با اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و درمانی در چارچوب الزامات قانونی و مبتنی بر محاسبات بیمه ای، نقشی اساسی در پشتیبانی از نیروی کار در فرآیند توسعه پایدار کشور، بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، و تعمیق احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی به عهده دارد.

سازمان با تکیه بر سرمایه های انسانی به عنوان مهم ترین مزیت راهبردی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری های نوین از طریق حضور پویا و اثربخش در فضای کسب و کار خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی و انجام بهنگام تعهدات قانونی به ذینفعان و صیانت از منابع و ارتقای ارزش ذخایر خود می داند.

 

 

چشم‌انداز سازمان:

سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه  خدمات کیفی و  بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان.

 

 

 

ارزش­های سازمان:

1-     برنامه محوری : برنامه مدون و تفکر برنامه ای محور تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی است.

2-   امانت داری و پاکدستی:  امانتداری در سه حوزه سوابق بیمه ای ، رازداری در درمان و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر، همراه با پاکدستی در مدیریت حوزه های مختلف، پایه گسترش اعتماد و سرمایه اجتماعی در رابطه دوسویه با جامعه مخاطب است.

3-     کرامت انسانی: کرامت انسانی به عنوان پایه ای ترین دستاورد سازمان ،  در رفتار حرفه ای مدیران و کارکنان و کیفیت ارائه خدمات تجلی می یابد.

4-   قانونمداری و عدالت محوری: پاسداشت عدالت برپایه اصول شکل گیری سازمان و رعایت قوانین و اصول و قواعد بیمه ای از مهمترین ارزشهای سازمان در تدبیر امور و ارائه خدمات است.

5-   تخصص گرایی: با توجه به پیچیدگی تخصصی و دانش بنیادی سرشتی سازمان، جذب بهترین نیروی انسانی و آموزش و بالندگی آنها سرآمد کارها در مدیریت سرمایه انسانی سازمان است. از این رهگذر سازمان یادگیرنده ارمغان این ارزش خواهد بود. 

6-   همبستگی سازمانی: ارتقاء هویت سازمانی و تعهد به سازمان در ذی نفعان درونی و بیرونی، عاملی مهم در تعالی سازمان، حفظ یکپارچگی کالبدی و عملکردی سازمان است که در همگرایی و همراهی گسترده کلیه ذی نفعان پی گرفته می شود.

7-     تعهد حرفه ای : ارزش و معنای ذاتی کار در این سازمان با توجه به ماهیت وجودی و کارکردی آن مبنای تعهد  حرفه ای کارکنان سازمان است.

8-     اخلاق گرایی: بسط و گسترش اخلاق، احترام به انسان و معنویت در وجوه مختلف کارکردی- عملکردی سازمان از ارزش های بنیادین و برتری بخش سازمان به شمار می رود.

9-   آینده نگری:  نگاه به آینده و تضمین آینده بیمه شدگان، مبنایی  برای ایجاد احساس آرامش خاطر و امید به آینده آنان است. آینده نگری مبنایی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه محوری سازمان به شمار می رود.

10-  بهبود مستمر و روزآمد:  برای ارائه خدمات هر چه بهتر و محافظت از دیگر ارزشها سازمان خود را مکلف به بهبود مستمر در همه زمینه ها از جمله فرآیندها، قوانین و بخشنامه ها و نحوه ارائه خدمات مطابق با علم روز میداند.

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید