چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

نظامنامه برنامه ریزی راهبردی

نظامنامه برنامه ریزی راهبردی
1394/2/21 |
13:15
شناسه خبر: 15

نظامنامه برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی مصوب شورایعالی برنامه ریزی راهبردی سازمان را در اینجا می توانید دریافت کنید. برای دانلود بر شکل زیر کلیک کنید:

 

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید