چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

راهبردهای کلان سازمان (مصوب )

راهبردهای کلان سازمان (مصوب )
1394/2/23 |
09:52
شناسه خبر: 17

 

راهبرد اصلی (ژنریک) سازمان:

اصلاح ساختارها، توسعه قابلیت ها و افزایش ظرفیت های سازمانی با تأکید بر ارتقاء جایگاه سازمان به عنوان یک نهاد فعال اثرگذار و افزایش هم افزایی بین بخش های مختلف (بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری)

 

راهبردهای کلان سازمان:

1.  بازبینی و اصلاح ساختارها و فرآیندها در جهت ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات بیمه ای و درمانی به ذینفعان

2.  اصلاح فرآیندها و ساختار نظام اطلاعاتی سازمان به منظور نیل به نظام یکپارچه ی هوشمند در ارائه خدمات

3. استقرار رویکرد نوین سازمانی در حوزه سرمایه انسانی جهت پاسداشت شأن انسانی و حرفه ای و ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان

4. ایجاد و بسط گفتمان اجتماعی – فرهنگی معطوف به بنیان های نظری و کارکردی بیمه های اجتماعی در سطوح حاکمیتی و مدنی

5. بهبود در مدیریت مصارف و هزینه ها در بخش های مختلف جهت نیل به تعادل و پایداری مالی و ارتقاء بهره وری و اثربخشی مطابق با ضرورت های قانونی و کارکردی

6.  ارتقاء و رشد مناسب منابع در راستای افزایش ذخایر تخصیص یافته برای سرمایه گذاری ها و افزایش سهم حاصل از آن در منابع از طریق مدیریت بهینه

7. طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان به عنوان مبنای نظام تصمیم گیری با تأکید بر مبانی نظری بیمه ها و تأمین اجتماعی

 

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید