چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

راهبردهای بخشی بخش بیمه ای (مصوب شورایعالی)

راهبردهای بخشی بخش بیمه ای (مصوب شورایعالی)
1394/4/24 |
09:57
شناسه خبر: 36

راهبرد بخشی (1)

افزایش منابع سازمان با تاکید بر کاهش گریز بیمه­ ای، کنترل مطالبات معوق، توسعه منابع بالفعل و گسترش پوشش بیمه­ ای براساس اصول محاسبات بیمه­ ای

راهبرد بخشی (2)

مدیریت مصارف بیمه ­ای براساس رویکرد اصول محاسبات بیمه ای، پیشگیری از ایجاد مصارف من غیرحق

راهبرد بخشی (3)

کارآمدتر نمودن، روان­سازی امور مرتبط با بخش بیمه­ ای از طریق بهبود فرآیندها، ارائه برون­سپاری و گسترش خدمات غیرحضوری

راهبرد بخشی (4)

شفاف­سازی امور خدمات بیمه ­ای از طریق تنقیح، تلخیص ضوابط، بخشنامه ­ها و دستور­العمل­های بیمه ­ای 

 راهبرد بخشی(5)

ایجاد تعامل با مراجع تصمیم­ ساز و تصمیم گیر کشور در راستای تبیین­ سازوکارهای تأمین اجتماعی

 

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید