چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

راهبردهای بخشی بخش درمان (مصوب شورایعالی)

راهبردهای بخشی بخش درمان (مصوب شورایعالی)
1394/4/24 |
10:21
شناسه خبر: 37

راهبرد بخشی(1)

بهینه­ سازی ساختار ارائه خدمات درمانی بر پایه نیازهای واقعی جامعه هدف

راهبرد بخشی(2)

مدیریت و کنترل موثر عرضه و تقاضا در بازار خدمات درمانی

راهبرد بخشی(3)

همراه نمودن نهادهای مدنی و حاکمیتی جهت اجرای موثر مأموریت و برنامه­ های بخش درمان سازمان

 

 

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید