چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

راهبردهای بخشی بخش اداری و مالی (مصوب شورایعالی)

راهبردهای بخشی بخش اداری و مالی (مصوب شورایعالی)
1394/4/24 |
10:35
شناسه خبر: 39

راهبرد بخشی(1)

باز طراحی ساختار سازمانی و بهبود مستمر فرایندها مبتنی بر روزآمدی، فناوری­ های نوین و ارتقاء سطح کیفی خدمات

 

راهبرد بخشی (2)

بازبینی و ارتقای نظام­ های مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر شایسته ­سالاری و یکپارچه­ سازی فرآیندهای آن

 

راهبرد بخشی (3)

باز طراحی نظام مالی جامع، هوشمند و یکپارچه

 

راهبرد بخشی (4)

طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان 

 

 

 

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید