چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

راهبردهای بخشی بخش حقوقی و مجلس(مصوب شورایعالی)

راهبردهای بخشی بخش حقوقی و مجلس(مصوب شورایعالی)
1394/4/24 |
10:46
شناسه خبر: 41

راهبرد بخشی(1)

بازبینی، اصلاح و اعلام قوانین و مقررات حاکم، مرتبط و موثر برکارکرد و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و بازنگری و اصلاح روندهای اجرایی موجود 

 

راهبرد بخشی(2)

تعامل مناسب، منطقی، قانونمند و آگاهی بخش با نهادهای حاکمیتی در جهت توسعه فرصت†های قانونی  موید ماموریت­ های سازمان و تقویت پاسخ­گویی به نهادهای مذکور

 

راهبرد بخشی(3)

توسعه و روز آمدسازی دانش حقوق تامین اجتماعی از طریق مراوده با مراجع علمی و حقوقی داخلی و بین­ المللی 

 

 

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید