چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

راهبردهای بخشی بخش فرهنگی و اجتماعی(مصوب شورایعالی)

راهبردهای بخشی بخش فرهنگی و اجتماعی(مصوب شورایعالی)
1394/4/24 |
11:07
شناسه خبر: 42

راهبرد بخشی(1)

ایجاد نظام منسجم، ساختار مناسب و بهینه سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی اجتماعی در سازمان همسو با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

راهبرد بخشی(2)

اصلاح و تغییر دیدمان سازمان نسبت به مفهوم شهروندمداری (مشتریمداری) با ارتقاء مولفههای سرمایه اجتماعی، فرهنگ و رفتار سازمانی مبتنی بر تعمیق شناخت محیط ایران اسلامی

راهبرد بخشی(3)

بسط گفتمان تامین اجتماعی از طریق توسعه تعامل و مشارکت سازنده با شرکاء اجتماعی و نهادهای علمی فرهنگی همسو با ارزشهای اسلامی- ایرانی

راهبرد بخشی(4)

اثرگذاری ملی بر فرآیندهای  بسط و ارتقاء امنیت اجتماعی از طریق بهره ­برداری از روش­ ها و کارکردهای فرهنگی- اجتماعی

 

 

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید